Kvar satelitskog sustava

Mikroskopske kamere su - zajedno s zamjenskim - fotoaparati s mnogo niskih dimenzija. Takoðer se mogu koristiti u laboratorijskim akcijama, kada i na izlo¾bama.

Prikazivanje proizvoda pomoæu mikroskopskih kamera lako se koristi pri radu s drugim metodama kemijskih preparata, kada i pomoæu. Fotoaparat je prikljuèen na mikroskop, ali i na raèunalo ili èak na monitor ili zaslon. Zahvaljujuæi tome, sve ¹to "vidi" kameru je jasno veæoj skupini kupaca. Naravno, nakon spajanja na raèunalo, slika se mo¾e spremiti. Montiranje fotoaparata na mikroskop obavlja se pomoæu posebnog okulara ili se nalazi u odgovarajuæem optièkom konektoru. Ovdje je vrijedno spomenuti da se mnogi od ciljeva ovog standarda prodaju sa softverom koji u potpunosti primjenjuje njihove ponude - u¾iva, meðu ostalim, mjerne funkcije.

Prikaz slike pomoæu mikroskopskih kamera neæe samo kupiti prikaz u¾ivo, nego æe ga zaustaviti u slobodno vrijeme, stvoriti snimke zaslona ili podesiti boje i kontrast za bolji uèinak. Uz dulje eksperimente, mo¾ete programirati kameru da ukljuèi registraciju tijekom vijesti u pozadini ili da u realnom vremenu baca za odabrano vrijeme.

Mnoge kamere takoðer imaju ugraðene dodatne funkcije, kao ¹to su snimanje slika, podrigivanje u odjelu i status, ili umjeravanje prema zadanim parametrima. Tro¹ak takve kamere ovisi, izmeðu ostalog, o njegovoj osjetljivosti i dodatnim funkcijama koje je opremio proizvoðaè. Najjeftiniji mikroskopski fotoaparati ovog standarda tro¹ak su nekoliko stotina zlota, a najskuplji mogu dostiæi cijene u iznosu od nekoliko tisuæa. Stoga je va¾no prvo odrediti koja æe vrsta æelije biti korisna, a tek onda je mo¾ete proraèunati.

Takoðer je vrijedno napomenuti da istra¾ivanje mikroskopske kamere omoguæuje studentima stvaranje naprednih obrazovnih ili znanstvenih pomagala. Snimanje filma koji prikazuje promjene i reakcije pod mikroskopom omoguæit æe nam da bolje ilustriramo teme o kojima se raspravlja, zahvaljujuæi kojima æe toèno obuhvatiti ove vrste procesa. Prema tome, stanice ove vrste lako se kupuju u obrazovnim agencijama, posebno u ¹irim ¹kolama i istra¾ivaèkim laboratorijima.