Fiskalni post bingo

Vi ne postojite, ili trebate blagajnu u svojoj tvrtki? Provjerite! Obveza evidentiranja prodaje u fiskalnom iznosu u pravilu podlije¾e poduzetnicima koji stvaraju prodaju robe ili usluga za financijske osobe (a ne tvrtke.

Pravilnik ministra financija od 4. studenoga 2014. uvodi niz otpu¹tanja u tu svrhu.Kada æemo moæi izuzeti od obveze raspolaganja blagajnom? Prije svega, na¹ potez u pro¹loj poreznoj godini u sluèaju financijskih osoba i pau¹alnih poljoprivrednika ne mo¾e daleko prema¹iti 20.000. zl. Ako danas poènemo s radom tijekom porezne godine, morat æemo izmijeniti granicu u odnosu. Istaknimo, meðutim, da na iznos tog opsega ne utjeèu prihodi od prodaje stalnih sredstava, unutarnjih i pravnih vrijednosti koje podlije¾u amortizaciji. Ne zaboravimo uvijek da takve transakcije ¾ele postojati dokumentirane pomoæu raèuna.Sjetimo se da postoje situacije u kojima æe uvijek biti korisno registrirati prodaju na blagajni, ali neæemo biti izuzeti od posla, nema smisla za zaradu koju ostvarujemo. To je isto mjesto u prodaji, izmeðu ostalog, tekuæeg plina, motora s unutarnjim izgaranjem i grupa za njih, karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica, kontejnera, dijelova vozila bez mehanièkog pogona, automobilskih vozila (tu su i motocikli, radio i telekomunikacijske opreme. i televiziju, fotografsku opremu, predmete od plemenitih metala, duhan i alkohol.Potreba da se registrirate na blagajni elzab jota e & nbsp; takoðer je obavezno prodati vi¹e za neke usluge. Postoje postojeæe usluge izmeðu novih usluga kao ¹to su: prijevoz putnika u automobilskoj komunikaciji, taxi prijevoz, popravak motornih vozila i mopeda, zamjena guma, tehnièka pitanja i pregled vozila, medicinske i stomatolo¹ke usluge, pravne, kozmetièke i frizerske usluge.